Home  |  Nieuws  |  Leden  |  Vieringvoorbereiding  |  Agenda  |  Foto’s  |  Links  |  Contact

 
           
    Welkom op de website van de Cantorij van de St. Jan te Goirle

De Cantorij St. Jan bestaat sinds oktober 1988 en heeft een ledental van op dit moment 21 personen. Op elke eerste zondag van de maand luisteren we om 10.00 uur de vieringen op in de parochiekerk St.Jan te Goirle. We zingen overwegend Nederlandse gezangen, geschreven door Huub Oosterhuis. Na afloop van deze vieringen wordt de kerkgangers de gelegenheid geboden om achter in de kerk nog gezellig wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee, verzorgd door enkele Cantorijleden.
De repetities vinden doorgaans om de veertien dagen plaats in de parochiekerk St.Jan op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
De muzikale leiding is in handen van Fons Smits, die daarbij tevens als dirigent optreedt.
Gezien de leeftijdsopbouw van ons koor zijn we momenteel op zoek naar enthousiaste nieuwe leden, waar met nadruk ook jongeren van harte welkom zijn. Voor informatie kunt u zich wenden tot dirigent Fons Smits, tel. 06-534 67 415 of tot voorzitter Joost van Puijenbroek, tel. 013-534 36 94. Heeft u interesse, bezoek dan eens vrijblijvend een van onze repetities op de donderdagavond (zie schema repetities onder ‘agenda’).